Sna in de provinciale competitie


Damclub SNA neemt met drie teams aan de provinciale competitie van de Noord Hollandse dambond. Het eerste en tweede team van SNA komen uit in de ereklasse en het derde team komt uit in de Hoofdklasse.